P1 Connector en nieuwe Raspberry Pi’s


De laatste Raspberry Pi’s zijn voor zien van o.a. Bluetooth.
Helaas maken deze gebruik van de onboard UART0 (ttyAMA0) in plaats van GPIO pinnen 14 en 15, waardoor de P1 Connector niet in één keer gaat werken.
Het gaat om de Raspberry Pi 3 (+) en de Zero W.

Door deze instructie te volgen, zal de UART0 (ttyAMA0) weer aan de GPIO pinnen 14 en 15 gekoppeld worden.

Aanpassingen Raspberry Pi

Er dient een aanpassing gedaan te worden in de /boot/config.txt
Er zijn 2 mogelijkheden, voeg één van onderstaande regels toe:

  • dtoverlay=pi3-disable-bt (bluetooth wordt uitgeschakeld)
  • dtoverlay=pi3-miniuart-bt (bluetooth blijft actief, maar op UART1 (ttyS0) i.p.v UART0. Bluetooth zal wel trager zijn.)
    Indien het nodig is UART1 te activeren, voeg dan het volgende toe aan de /boot/config.txt: enable_uart1=1

Verwijder onderstaande uit het bestand /boot/cmdline.txt
“console=serial0,115200” of “console=ttyAMA0,115200”

Eventueel kan het nodig zijn om de rechten aan te passen van ttyAMA0:
chmod 660 /dev/ttyAMA0

Na de aanpassingen even de Pi herstarten.

Vervolgens kan de handleiding Slimme Meter P1 Connector handleiding gevolgd worden.